De sleutel tot succes voor een kwaliteitsproduct!

De sleutel tot succes voor een kwaliteitsproduct!

De sleutel tot succes voor een kwaliteitsproduct!

Door Martha Debets-Schoonhoven, Kwaliteitsmanager

Kwaliteit heeft een nogal stoffig imago. Mijn eerste ontmoeting, inmiddels 18 jaar geleden, met kwaliteit en normeringen was ook niets meer of minder dan dit. Suffig, saai, geitenwollensokken en absoluut niet pragmatisch. Maar op de één of andere manier had het wel mijn interesse. Ik dacht dan: “Dit moet toch beter en vooral ook veel leuker kunnen..”

Gelukkig zijn er meerdere, als ik het zo mag zeggen, wat hippere mensen het vak in gegaan. En daardoor zie je het imago (heel) langzaam verschuiven.

Kwaliteitsmanagement is een manier van het managen en organiseren wat gericht is op continu verbeteren van het product en het productieproces. Om dit vorm te geven zijn allerlei modellen en instrumenten beschikbaar. Maar mijn mening is dat de houding en het gedrag van medewerkers, managers en ook zeker die van de directie hierbij de basis is.

 

Wat is kwaliteit?

Kwaliteit splitst zich op in twee stromen QA wat de afkorting is voor Quality Assurance – kwaliteitsborging – en QC wat staat voor Quality Control – kwaliteitscontrole-. Beide hebben uiteraard met kwaliteit te maken maar wel met andere uitgangspunten en doelen. In het kort;

  • QA gebeurt achteraf, wat betekent dat onze klant de goederen mogelijk al heeft ontvangen tegen de tijd dat er gecontroleerd wordt of het gevolgde proces om de taak te voltooien correct is uitgevoerd. Dit is zoals wij dat noemen procesgericht.
  • QC vindt plaats voordat het product onze fabriek verlaat, of voordat het onze klant bereikt, om ervoor te zorgen dat de goederen of diensten nauwkeurig en van hoge kwaliteit zijn. Dit is echt gericht op het product.

Maar wat is nu beter: QA of QC?

Dat hangt echt af van proces tot proces en ook van bedrijfstak tot branche of organisatie. Voor Eurobottle is beide van groot belang. We willen uiteraard voedselveiligheid garanderen, dan is QA onmisbaar. Maar we gaan nu iets meer inzoomen op QC. Het is toch veelal de kwaliteit van het product waarop onze klanten onze prestaties en hun tevredenheid beoordelen. De kwaliteit van onze flessen en doppen wordt gemeten aan de hand van vooraf afgesproken specificaties, normen en wensen. Maar die kwaliteit is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van processen én mensen.

 “Motivatie en betrokkenheid van alle medewerkers zijn de sleutels tot succes.”

Kwaliteitscontrole in de productie

Een kwaliteitscontrole is een breed begrip, en is onder te verdelen aan de hand van verschillende fases in het productieproces bij Flestic bestaat dat uit twee mogelijkheden:

 

  • Eerste product controle
    Bij deze controle gaat het om de controle voor de eerste productie. Dit onderdeel van de kwaliteitscontrole waarborgt de kwaliteit en controleert of het proces voldoet aan de wensen van onze klant. Ik hoor je denken, maar hoe gaat dat dan? Op het moment dat een matrijs in de machine is gebouwd door een TD’er dan doet hij of zij de meting volgens een specificatieblad. Zijn deze metingen conform en is de visuele controle ook goed? Dan worden de producten ingeleverd bij onze QA afdeling. Zij doen dezelfde metingen en controle vaak nog uitgebreidt met een aantal aanvullende metingen. Als deze allemaal conform de afspraken zijn dan kan de productie worden opgestart.
  • Gedurende productie controle
    Hierbij wordt gedurende de gehele productie minimaal 1 keer per dienst het product gecontroleerd. Dit onderdeel van de kwaliteitscontrole zorgt voor een optimaal verloop van het productieproces. In onze ploegen lopen ook kwaliteitscontroleurs, zij controleren tijdens de hun dienst alleen maar producten. Zodat er tijdig ingegrepen kan worden als het product niet volgens de afgesproken specificaties is.

Recente cases